Cement

Cement, od momentu wynalezienia technologii stabilizacji gruntu w latach 60. XX wieku, jest uważany za jedno z podstawowych spoiw stosowanych w tym procesie. Jest to spoiwo hydrauliczne, który możemy...

Więcej...

Stabilizacja chemiczna gruntu

Stabilizacja chemiczna gruntu, istotna w geotechnice, poprawia właściwości gleby przez zastosowanie substancji wiążących, np. wapna lub cementu, redukując przepuszczalność i skłonność gruntu do deformacji. Metody stabilizacji dzielą się na...

Więcej...

Stabilizowanie gruntu na miejscu

Film prezentuje sprzęt budowlany firmy TOZAMET do stabilizacji gruntu na budowie, dając wgląd w pracę tego typu maszyn podczas budowy autostrady A4. Obejrzyj film, aby lepiej zrozumieć proces stabilizacji...

Więcej...

Wysadzinowość gruntów

W budownictwie drogowym i infrastrukturalnym odpowiednia ocena warunków gruntowych jest kluczowa dla bezpieczeństwa oraz trwałości konstrukcji nawierzchni. Jednym z istotnych aspektów tej oceny jest wysadzinowość gruntu, która pomaga w...

Więcej...

Grunt rodzimy i podłoże ulepszone cementem

Podłoże gruntowe ulepszone cementem, nazywane również ulepszonym podłożem, jest istotnym elementem konstrukcji nawierzchni drogowych. Wykorzystywane jest w przypadkach, gdy grunt rodzimy lub nasypowy nie spełniają wymaganych kryteriów nośności i...

Więcej...

Stabilizacja na miejscu IN SITU

Stabilizacja podłoża na miejscu metodą IN SITU to proces, który pozwala na polepszenie parametrów wytrzymałościowych podłoża bez konieczności jego wywożenia i wymiany. Metoda ta, którą oferujemy jako usługę, opiera...

Więcej...

Wzmacnianie i ulepszanie podłoża

Ulepszanie podłoża jest to proces polegający na kontrolowanej zmianie stanu lub składu podłoża, w celu uzyskania odpowiednich właściwości gruntu dla danego obiektu budowlanego. Metody ulepszania podłoża możemy podzielić na...

Więcej...

Popioły lotne w drogownictwie

Popioły lotne jako spoiwa od dawna są wykorzystywane w różnych dziedzinach przemysłu, a jednym z obszarów, w którym zdobywają coraz większą popularność, jest przede wszystkim drogownictwo. Ich właściwości aktywnie...

Więcej...
12