Data wprowadzenia: 2018-05-25

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych w formularzu kontaktowym dostępnym na naszej stronie internetowej zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) Unii Europejskiej.

 1. Administrator Danych Administratorem Twoich danych osobowych jest TOZAMET Tomasz Wajda, z siedzibą w Przeworsku, ul. Dynowska 54, NIP 7941450348, REGON 180754110.
 2. Cel Przetwarzania Danych Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Podstawy Prawne Przetwarzania Danych Przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na przepisach RODO oraz jest niezbędne do realizacji kontaktu lub do podjęcia działań na Twoje żądanie.
 4. Rodzaje Danych Przetwarzanych W ramach formularza kontaktowego przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:
  • Imię i nazwisko
  • Adres e-mail
  • Treść wiadomości
 5. Okres Przechowywania Danych Twoje dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania lub do czasu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody. Po spełnieniu celu przetwarzania lub po wycofaniu zgody, dane zostaną usunięte.
 6. Prawa Podmiotu Danych Zgodnie z przepisami RODO masz prawo do:
  • dostępu do Twoich danych osobowych,
  • sprostowania Twoich danych osobowych,
  • usunięcia Twoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • przenoszenia Twoich danych osobowych.
  Aby skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: tozamet@tozamet.pl lub pod numerem telefonu: +48 504 230 072.
 7. Kontakt W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt za pośrednictwem:
  • E-mail: tozamet@tozamet.pl
  • Adres pocztowy: ul. Dynowska 54, 37-200 Przeworsk
 8. Numer telefonu: +48 504 230 072
 9. Aktualizacje Polityki Prywatności Niniejsza Polityka Prywatności może być okresowo aktualizowana. Prosimy o regularne sprawdzanie naszej strony internetowej w celu zapoznania się z najnowszą wersją polityki.

Ostatnia aktualizacja: 2023-11-02