Przecisk hydrauliczny

W naszej ofercie znajduje się również maszyna do poziomych przekroczeń w sposób, który nie niszczy nawierzchni nad przejściem. Jest to urządzenie znane jako przecisk hydrauliczny. Inaczej też nazywane przewiertem, podwiertem, maszyną przeciskową, przepychem hydraulicznym lub kretem.

Maszynę przeciskową stosujemy często do wbijania rur stalowych, a także do wykonywania podziemnych otworów pod drogami, chodnikami, torowiskami kolejowymi i innymi przeszkodami. Takie urządzenie do wykonywania przecisków jest wszechstronnym narzędziem. Maszyny umożliwiają wykonywanie precyzyjnych otworów podziemnych w celu układania rur i innych instalacji infrastruktury bez konieczności tradycyjnego kopania. Pozwala to na instalację różnej średnicy wbijanej rury, przewodów, kabli lub innych infrastrukturalnych elementów bez konieczności niszczenia nawierzchni.

Co to jest przecisk kretem?

Jest to maszyna przeciskowa współpracująca z koparką, minikoparką, hds-em, stacją hydrauliczną, ciągnikiem rolniczym i innymi maszynami posiadającymi wyjście hydrauliczne. Wykonanie przepychu pod drogami minimalizuje ingerencję w nawierzchnię i jej uszkodzenie. Wykorzystanie tego rodzaju technologii przy budowie, wymianie i modernizacji instalacji i obiektów podziemnych umożliwia zminimalizowanie wykopów i zakłóceń ładu powierzchniowego.

Kret przecisk TOZAMET – parametry techniczne maszyny:

Standardowa specyfikacja techniczna maszyny oferowanej przez naszą firmę.

 • siła pchania – 20 ton
 • 10mb świdrów (żerdzi) w zestawie (max długość wbijanej rury)
 • głowica do przepychania
 • 2 szt. poszerzaczy (do wyboru)
 • Max wciągana rura PE 160 mm

W opcji przewierty posiadają poszerzacze na różny zakres średnic rur PE. Dodatkowo do wbijania rury maszyna wyposażona jest także poszerzacz na dwie rury przeciskowe. W ofercie dostępne są również przewierty o większych gabarytach i sile w zależności od pożądanego wykopu docelowego. Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia indywidualnych parametrów technicznych maszyny.

Jak wykonać przecisk kretem? Wybór odpowiedniej maszyny przeciskowej do wykonywania przepychów

 1. Wybierz odpowiednią maszynę przeciskową. Przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie ocenić wymagania dotyczące średnicy przecisku i rodzaju rur, które będą instalowane do wykopu docelowego. Wybierz maszynę przeciskową, która spełnia te wymagania. Pamiętaj, że dobranie odpowiedniej średnicy jest kluczowe, aby uniknąć zakupu maszyny o zbyt małej lub zbyt dużej wydajności do większych przecisków.
 2. Przygotuj narzędzia. Przed rozpoczęciem pracy pozwalającej na instalację rury upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym kreta oraz poszerzacz. Przecisk wykonuje się dwuetapowo, najpierw przy pomocy samego kreta, a następnie z użyciem poszerzacza.
 3. Wykonaj przecisk przy pomocy kreta: Wprowadź kreta do rury przeciskowej, której przecisk ma być wykonany. Ustal kierunek pracy maszyny. Korzystając z odpowiedniej techniki, należ wykonać przecisk za pomocą samego kreta przez rurę, przemieszczając go wzdłuż zamierzonej trasy.
 4. Poszerzanie – maszyna przeciskowa wyposażona w poszerzacz. Po wykonaniu przepychu przy pomocy kreta, użyj maszyny przeciskowej uzbrojonej w poszerzacz odpowiedni do wymaganej średnicy przecisku. Maszyna przeciskowa wyposażona w poszerzacz zostaje wprowadzona do końca przecisku i włącz maszynę, aby rozszerzyć przecisk, dostosowując go do wymaganego rozmiaru.
 5. Powtórz proces dla kolejnych przecisków: Jeśli musisz wykonać więcej niż jeden przecisk, powtórz powyższe kroki dla każdego z nich, zgodnie z planowanymi trasami i średnicami rur.
 6. Użyj końcówki do ręcznego wciągania rury przeciskowe: Jeśli potrzebujesz wciągnąć rury o większych średnicach, skorzystaj z odpowiedniej końcówki do ręcznego wciągania rur. Tego rodzaju narzędzie umożliwi Ci skuteczną instalację rur do wykopu docelowego przez wykonane przeciski. Na koniec należy zatrzymać maszynę przeciskową wykopu.

Bezpieczne i uniwersalne przewierty kretem

Pamiętaj, że przewierty kretem są uniwersalne i pozwalają na instalację rur różnego rodzaju, na przykład PE/PVC, oraz wbijać rury stalowe. Przed przystąpieniem do pracy upewnij się, że masz odpowiednie umiejętności i doświadczenie w obsłudze maszyn, a także, że wybrałeś odpowiednią maszynę przeciskową do średnicy wbijanej rury i wykopu docelowego.

Jak wykorzystać maszynę przeciskową pod drogami?

Technologie bezwykopowe i przewierty to innowacyjne rozwiązanie, które bez wątpienia przynosi wiele korzyści w porównaniu z tradycyjnymi metodami budowlanymi.

Po pierwsze wśród zalet, jakie przynoszą przeciski kretem, warto wymienić przede wszystkim brak zakłóceń w ruchu drogowym, a także krótki czas przerw w dostawach wody. Dzięki temu, prace wykonywane bez użycia koparki czy innych ciężkich maszyn nie wpływają negatywnie na otoczenie.

Po drugie ważnym benefitem jaki przynosi przepych jest mniejsza ingerencja w środowisko. To zaś przekłada się na mniejsze zanieczyszczenie powietrza oraz mniejszy hałas. Dodatkowo, dzięki temu, że nie ma potrzeby przesuwania wyposażenia drogi czy naprawiania chodników. Przewierty sterowane minimalizują ilość niezbędnych oznakowań oraz wymaganych zabezpieczeń.

Ponadto innowacyjne rozwiązania technologiczne umożliwia tu także korzystanie z materiałów zaawansowanych technicznie. Dzięki czemu przekłada się to na lepszą jakość wykonanych prac. Mniejszy zakres robót ziemnych oraz brak potrzeby naprawiania dróg skraca czas realizacji projektów, kiedy zastosujemy maszynę przeciskową. W związku z tym jest to korzystne dla firm oraz inwestorów.

Warto również zwrócić uwagę na niższe koszty sprzętu, wykopu docelowego oraz transportu, jakie zapewnia kret przecisk. W efekcie uzyskujemy bezpośredni wpływ na zmniejszenie kosztów całego przedsięwzięcia i wykopu docelowego. Dodatkowo przewiert i zastosowanie technologii bezwykopowych wymaga wyspecjalizowanej kadry pracowników, a jednocześnie mniejszej liczby osób. To również przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy.

Technologia bezwykopowa gwarancją efektywnych prac budowlanych

Podsumowując, kret przecisk hydrauliczny i wybór technologii bezwykopowych to gwarancja szybkiego, efektywnego i ekonomicznego wykonania prac budowlanych pod drogami i nie tylko. W tym przypadku także z wyłączeniem negatywnego wpływu na otoczenie i lokalną społeczność. W ramach świadczonych usług cena wykonania przewiertu zależna jest od rodzaju zlecenia.

Tematy z wybranej dziedziny: