Przecisk hydrauliczny

W naszej ofercie znajduje się  również maszyna do poziomych przekroczeń (na przykład pod drogami) w sposób, który nie niszczy nawierzchni nad przejściem. Jest to urządzenie znane jako przecisk hydrauliczny inaczej też nazywane przewiertem, podwiertem, przepychem hydraulicznym lub kretem.

Maszynę tę stosujemy często do wykonywania podziemnych otworów pod drogami, chodnikami, torowiskami kolejowymi i innymi przeszkodami. Przewiert hydrauliczny jest wszechstronnym narzędziem, które umożliwia dokonywanie precyzyjnych otworów podziemnych w celu instalacji infrastruktury bez konieczności tradycyjnego kopania. Pozwala to na instalację rur, przewodów, kabli lub innych infrastrukturalnych elementów bez konieczności niszczenia nawierzchni.

Co to jest przecisk?

Jest to maszyna współpracująca z koparką, minikoparką, hds-em, stacją hydrauliczną, ciągnikiem rolniczym i innymi maszynami posiadającymi wyjście hydrauliczne. Przeciski pod drogami minimalizują ingerencję w nawierzchnię i jej uszkodzenie. Wykorzystanie tego rodzaju technologii przy budowie, wymianie i modernizacji instalacji i obiektów podziemnych umożliwia zminimalizowanie wykopów i zakłóceń ładu powierzchniowego.

Parametry techniczne:

  • siła pchania – 20 ton
  • 10mb świdrów (żerdzi) w zestawie
  • głowica do przepychania
  • 2 szt. poszerzaczy (do wyboru)
  • Max wciągana rura PE 160

W opcji przewierty posiadają poszerzacze na różne średnice rur PE, a także poszerzacz na dwie rury. W ofercie dostępne są również przewierty o większych gabarytach i sile. Zapraszamy do kontaktu.

Przewierty pod drogami jako innowacyjne rozwiązanie

Technologie bezwykopowe i przewierty to innowacyjne rozwiązanie, które bez wątpienia przynosi wiele korzyści w porównaniu z tradycyjnymi metodami budowlanymi. Po pierwsze wśród zalet, jakie przynoszą przeciski kretem, warto wymienić przede wszystkim brak zakłóceń w ruchu drogowym, a także krótki czas przerw w dostawach wody. Dzięki temu, prace wykonywane bez użycia koparki czy innych ciężkich maszyn nie wpływają negatywnie na otoczenie.

Po drugie ważnym benefitem jaki przynosi przecisk hydrauliczny w technologii bezwykopowych jest mniejsza ingerencja w środowisko, co przekłada się na mniejsze zanieczyszczenie powietrza oraz mniejszy hałas. Dodatkowo, dzięki temu, że nie ma potrzeby przesuwania wyposażenia drogi czy naprawiania chodników, przewierty sterowane minimalizują ilość niezbędnych oznakowań oraz wymaganych zabezpieczeń.

Ponadto innowacyjne rozwiązania technologiczne umożliwia tu także korzystanie z materiałów zaawansowanych technicznie. Dzięki czemu przekłada się to na lepszą jakość wykonanych prac. Mniejszy zakres robót ziemnych oraz brak potrzeby naprawiania dróg skraca czas realizacji projektów, kiedy zastosowane zostaną przeciski pod drogami. W związku z tym jest to korzystne dla firm oraz inwestorów.

Warto również zwrócić uwagę na niższe koszty sprzętu oraz transportu, jakie zapewnia przecisk. W efekcie uzyskujemy bezpośredni wpływ na zmniejszenie kosztów całego przedsięwzięcia. Dodatkowo przewiert sterowany i zastosowanie technologii bezwykopowych wymaga wyspecjalizowanej kadry pracowników, a jednocześnie mniejszej liczby osób. To również przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy.

Technologia bezwykopowa gwarancją efektywnych prac budowlanych

Podsumowując, przecisk hydrauliczny i wybór technologii bezwykopowych to gwarancja szybkiego, efektywnego i ekonomicznego wykonania prac budowlanych pod drogami i nie tylko. W tym przypadku także z wyłączeniem negatywnego wpływu na otoczenie i lokalną społeczność. W ramach świadczonych usług cena wykonania przewiertu sterowanego zależna jest od rodzaju zlecenia.

Tematy z wybranej dziedziny: