Usługi stabilizacji gruntu i wzmacnianie podłoża

Zachęcamy do zaznajomienia się z naszą firmą, jej obszarem działalności oraz oferowanymi usługami w dziedzinie mechanicznej stabilizacji gruntów. Skupiamy się przede wszystkim na technikach rozsypywania spoiw hydraulicznych oraz ich mieszania z rodzimym gruntem lub kruszywami. Nasze usługi realizowane są za pomocą niezawodnych urządzeń, które stanowią integralną część naszego parku maszynowego. Tozamet dysponuje sprzętem najwyższej jakości i kompetentnym zespołem ludzi.

Jakie oferujemy usługi z zakresu stabilizacji gruntu dodatkiem spoiw?

Odpowiednią stabilizację gruntu wymieszanego ze spoiwem wykonujemy przy użyciu różnych spoiw budowlanych dostępnych na rynku. Stabilizacja podłoża metodą mieszania na miejscu pozwala na znaczne obniżenie kosztów inwestycji i gwarantuje uzyskanie odpowiedniej jakości gruntu. W każdym przypadku w ramach współpracy służymy fachowym doradztwem, a także zapewniamy pełne wsparcie naszych doświadczonych pracowników.

Zakres działalności naszej firmy obejmuje:

 • Rozsypywanie spoiw hydraulicznych – cementu, wapna i innych mieszanek optymalnych dla danego projektu.
 • Mieszanie spoiw hydraulicznych z gruntem lub kruszywem.
 • Sypanie i mieszanie spoiw hydraulicznych.
 • Wynajem specjalistycznych zestawów maszyn wraz z obsługą operatorską do rozsypywania i mieszania spoiw z gruntem lub kruszywem.
 • Wzmacnianie nośności podłoży i podbudów metodą mechaniczną przy użyciu spoiw chemicznych i hydraulicznych.
 • Pielęgnacja stabilizacji w celu zachowania wilgotności optymalnej terenu.
 • Rekultywacja gruntów rolnych. Stabilizacji podłoża poddawane są gruntu po starych uprawach.
 • Osuszanie gruntu czyli stabilizacja wapnem lub innymi spoiwami drogowymi w zależności od typu stabilizacji.

Usługi sypania i mieszania spoiw wykonujemy wykorzystując maszyny naszej produkcji doczepiane do ciągników. Dzięki temu usługa przeprowadzona przez naszą firmę przebiega sprawnie i profesjonalnie.

Czym jest stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym?

Stabilizowanie podłoża przy zastosowaniu odpowiednich spoiw to kluczowy proces inżynieryjny mający na celu poprawę właściwości mechanicznych terenu. W zależności od rodzaju gruntu stabilizator może być spoiwem hydraulicznym (stabilizacja chemiczna gruntu), które reaguje z cząsteczkami gruntu, tworząc trwałą i wytrzymałą mieszankę. Celem jest zwiększenie nośności, stabilności oraz odporności warstwy stabilizowanego gruntu na obciążenia i warunki atmosferyczne.

Stabilizator FG-450B TOZAMET

Do wykonania stabilizacji należy zmobilizować odpowiedni sprzęt. Tak wygląda mieszanie gruntu stabilizowanego cementem z wykorzystaniem naszych maszyn.

 • Parametry robocze: głębokość mieszania 50cm i szerokość mieszania 240cm.
 • Wymagania: moc ciągnika 180 KM i obroty wału roboczego 310 obr/min.
 • Zastosowane frezy – typowe KENNAMETAL 96 szt
 • minimalny prześwit pomiędzy wałem roboczym a osłoną – 290mm.

Więcej filmów z naszych usług znajdą Państwo na naszym kanale YouTube Tozamet.

Zastosowanie usług stabilizacji gruntów

Wielu inwestorów często zastanawia się, kiedy należy wykonać stabilizację z użyciem odpowiednich spoiw drogowych? Nic dziwnego, usługa stabilizacji gruntów znajduje szerokie zastosowanie w różnorodnych projektach budowlanych. Mechaniczna stabilizacja podłoża gruntowego pozwala na:

 • Wzmacnianie podłoży drogowych,
 • Poprawa jakości i nośności podłoży drogowych,
 • Budowa dróg leśnych,
 • Realizacja dróg dojazdowych,
 • Konstrukcja ścieżek rowerowych,
 • Tworzenie placów manewrowych,
 • Prace związane z budową parkingów,
 • Kreowanie nasypów,
 • Wykonywanie podbudów pod posadzki,
 • Budowa podbudów pod fundamenty obiektów przemysłowych,
 • Wzmacnianie podłoży pod wysypiska,
 • Przygotowanie podłoża pod składowiska,
 • Wykonywanie podbudów pomocniczych o mniejszej nośności (dolna warstwa podbudowy),
 • Tworzenie podbudów zasadniczych o większej nośności (górna warstwa podbudowy).

Nasza specjalizacja w tej dziedzinie pozwala nam dostarczać wysoce efektywne rozwiązania dla szerokiego spektrum projektów budowlanych, zapewniając trwałość, stabilność i doskonałą jakość podłoża.

Metoda mieszania na miejscu znajduje szerokie zastosowanie w praktyce, zwłaszcza w przypadku budowy dróg, autostrad, parkingów, lotnisk czy też w rekultywacji terenów zdegradowanych. Stabilizacja gruntu cementem lub innym wybranym spoiwem pozwala na zwiększenie nośności podłoża, zmniejszenie ryzyka osiadania gruntu, poprawę odporności na erozję czy też zwiększenie trwałości nawierzchni.

Metoda mieszania na miejscu, czyli wybór metody stabilizacji gruntu

Istnieją różne metody stabilizacji podłoża gruntowego. W zależności od rodzaju stabilizacji każde podłoże gruntowe, które wymaga stabilizacji spoiwem, poddawane jest procesowi precyzyjnego przygotowania. Stabilizacja gruntu polega na wykonaniu kolejnych etapów. Przede wszystkim niezbędna jest analiza podłoża i stanu wód gruntowych, a także zapewnienie wilgotności optymalnej do przeprowadzenia prac. Kolejno, metoda wzmocnienia polega wymieszaniu gruntu po dodaniu stabilizatora. Proces ten obejmuje rozsypywanie spoiw hydraulicznych metodą mechaniczną oraz dokładne wymieszanie cząsteczek gruntu za pomocą specjalistycznych maszyn. Po wymieszaniu spoiwa z gruntem należy ponownie sprawdzić poziom nawilżenia w celu zachowania wilgotności optymalnej. Dzięki temu uzyskuje się jednorodną mieszankę optymalną, która charakteryzuje się zwiększoną nośnością, stabilnością oraz odpornością na działanie czynników zewnętrznych.

Zalety stabilizacji metodą mieszania na miejscu są liczne. Po pierwsze, stabilizowanie gruntu spoiwem drogowym tą metodą jest stosunkowo ekonomiczne, ponieważ nie wymaga transportu ziemi do innej lokalizacji. Przy takiej metodzie wzmocnienia gruntu proces stabilizacji podłoża metodą mechaniczną może odbywać się bezpośrednio na placu budowy. Po drugie, dzięki dokładnemu wymieszaniu stabilizatora z podłożem, uzyskuje się jednolitą i trwałą mieszankę gruntu, co gwarantuje długotrwałe efekty.

Zalety metody mieszania spoiw hydraulicznych na miejscu

Reasumując metoda pozwala na rozsypywanie spoiw hydraulicznych i zmianę parametrów gruntów spoistych. Dodatkowo jest jedną ze skutecznych metod stabilizacji. Ponadto nasze usługi związane z wykonaniem stabilizacji podłoża gruntowego mają wiele zalet, takich jak:

 • OSZCZĘDNOŚĆ: poprawa słabego podłoża przy zastosowaniu odpowiednich spoiw drogowych bez konieczności wymiany gruntu.
 • SZYBKOŚĆ: wykonanie prac na miejscu budowy przy użyciu nowoczesnego sprzętu, takiego jak rozsypywacze spoiw, recyklery i dozowniki, umożliwiające mieszanie na głębokość do 65cm.
 • TRWAŁOŚĆ: trwałe zwiększenie nośności podłoża i eliminacja ryzyka osiadania.
 • ODPORNOŚĆ: osuszanie wapnem w przypadku gruntów spoistych, odporność na działanie wody i mrozu.

Dodatkowo posiadamy własny transport niskopodłogowy. Dzięki temu nasz zespół jest mobilny i nie stanowi dla nas problemu praca w różnych miejscach w kraju.

Park maszynowy firmy Tozamet

 • Ciągnik rolniczy FENDT 824
 • Ciągnik rolniczy MF 8660
 • Ciągnik rolniczy MF 8160
 • Ciągnik rolniczy Renault 981-4
 • Stabilizator Tozamet FG-450, (głębokość mieszania 50 cm)
 • Stabilizator Tozamet FG-650, (głębokość mieszania 65 cm)
 • Rozsypywacz spoiw Tozamet RS-1200 o ładowności 12 ton
 • Beczkowóz polewaczka do ciągnika o pojemności 4000 l

Usługi wykonania stabilizacji podłoża na terenie całego kraju

Jeśli konieczne jest wykonywanie stabilizacji gruntu metodą mieszania, należy wziąć pod uwagę szeroki obszar naszej działalności. Jesteśmy gotowi dostarczyć Państwu usługi sprzętem do przeprowadzania stabilizacji gruntu na obszarze całego kraju. Metoda wzmocnienia podłoża gruntowego, którą stosujemy, pozwala uzyskać trwałe i stabilne fundamenty gruntowe, nadające się do różnorodnych zastosowań.

Prace stabilizacyjne możemy przeprowadzić w każdym województwie naszego kraju. Dotychczas większość prac stabilizacyjnych była prowadzona na terenie województwa podkarpackiego, jednakże odległość nie stanowi dla nas problemu. Nasza własna baza transportowa umożliwia nam swobodne przemieszczanie się po całej Polsce, co oznacza, że możemy dotrzeć w każde miejsce, gdzie wymagane jest stabilizowanie podłoża i wzmocnienie podłoża gruntowego.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług, ponieważ posiadamy doświadczenie z zakresu stabilizacji spoiwem hydraulicznym i ekspertyzę potrzebną do skutecznego wykonania stabilizacji. Niezależnie od lokalizacji projektu i rodzaju stabilizacji gruntu, jesteśmy w stanie zaproponować Państwu korzystne ceny za przeprowadzenie prac przy wykorzystaniu efektywnej metody wzmocnienia podłoża.

Recykler i mieszanie spoiw hydraulicznych

Stabilizacja podłoża spoiwem z zastosowaniem odpowiednich mieszanek optymalnych przy budowie dróg serwisowych autostrady A4 na terenie województwa podkarpackiego. Film przedstawia mieszanie rozłożonego spoiwa. Mieszanka gruntu ma odpowiednio dobraną ilość cementu zgodną z receptą laboratoryjną. Ogólnie rzecz biorąc ilość cementu użyta do stabilizacji podłoża zależy od składu granulometrycznego gruntu.

Wykonawcą prac była firma NTS Sp. z o.o. Sprzęt, w tym gruntofrez naszej produkcji, użyty do prac drogowych to:

 • Ciągnik FENDT 824
 • Stabilizator FG-450 TOZAMET

W niektórych sytuacjach niezbędne może okazać się wykorzystanie obciążnika do ciągnika.