Przepych

W naszej ofercie znajduje się  również maszyna do poziomych przekroczeń w sposób, który nie niszczy nawierzchni nad przejściem zwana jako przecisk (przewiert, podwiert, przepych, kret).

Co to jest przepych?

Jest to maszyna współpracująca z koparką, minikoparką, hds-em, stacją hydrauliczną, ciągnikiem rolniczym i innymi maszynami posiadającymi wyjście hydrauliczne. Wykorzystanie tego rodzaju technologii przy budowie, wymianie i modernizacji instalacji i obiektów podziemnych umożliwia zminimalizowanie wykopów i zakłóceń ładu powierzchniowego.

Parametry techniczne

  • siła pchania – 20 ton
  • 10mb świdrów (żerdzi) w zestawie
  • głowica do przepychania
  • 2 szt. poszerzaczy (do wyboru)
  • Max wciągana rura PE 160

W opcji poszerzacze na różne średnice rur PE, poszerzacz na dwie rury. W ofercie również przecisk o większych gabarytach i sile. Zapraszamy do kontaktu.

Zalety technologii bezwykopowych typu kret

Technologie bezwykopowe to innowacyjne rozwiązanie, które bez wątpienia przynosi wiele korzyści w porównaniu z tradycyjnymi metodami budowlanymi. Po pierwsze wśród zalet warto wymienić przede wszystkim brak zakłóceń w ruchu drogowym, a także krótki czas przerw w dostawach wody. Dzięki temu, prace wykonywane bez użycia koparki czy innych ciężkich maszyn nie wpływają negatywnie na otoczenie.

Po drugie ważnym atutem technologii bezwykopowych jest także mniejsza ingerencja w środowisko, co przekłada się na mniejsze zanieczyszczenie powietrza oraz mniejszy hałas. Dodatkowo, dzięki temu, że nie ma potrzeby przesuwania wyposażenia drogi czy naprawiania chodników, minimalizuje się ilość niezbędnych oznakowań oraz wymaganych zabezpieczeń.

Ponadto innowacyjne rozwiązania technologiczne umożliwiają także korzystanie z materiałów zaawansowanych technicznie. Dzięki czemu przekłada się to na lepszą jakość wykonanych prac. Mniejszy zakres robót ziemnych oraz brak potrzeby naprawiania dróg i chodników skraca czas realizacji projektów. W związku z tym jest to korzystne dla firm oraz inwestorów.

Warto również zwrócić uwagę na niższe koszty sprzętu oraz transportu. W efekcie uzyskujemy bezpośredni wpływ na zmniejszenie kosztów całego przedsięwzięcia. Dodatkowo, zastosowanie technologii bezwykopowych wymaga wyspecjalizowanej kadry pracowników oraz mniejszej liczby osób. To również przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy.

Podsumowując, wybór technologii bezwykopowych to gwarancja szybkiego, efektywnego i ekonomicznego wykonania prac budowlanych. W tym przypadku także z wyłączeniem negatywnego wpływu na otoczenie i lokalną społeczność.