Stabilizacja gruntu na miejscue

Stabilizacja gruntu – co to jest i do czego służy?

W każdym projekcie budowlanym, niezależnie od tego, czy to budynek, droga, autostrada, plac manewrowy, parking, magazyn czy lotnisko, grunt rodzimy i stabilizacja podłoża stanowi bazę każdej z tych inwestycji. Ponadto ziemia jest kluczowym surowcem budowlanym. Dlatego też konieczne jest, aby miała ona właściwości umożliwiające stworzenie solidnej podstawy. Zacznijmy od tego, że praktyka stabilizacji gruntów ma swoje korzenie sięgające czasów starożytnych Rzymian. Z tego powodu możemy stwierdzić, iż świadczy to o długotrwałym znaczeniu tego procesu w inżynierii budowlanej.

Czym jest proces stabilizacji gruntu?

Stabilizacja gruntu to proces, w którym stosuje się biologiczną, chemiczną lub mechaniczną zmianę właściwości inżynieryjnych podłoża. W dziedzinie inżynierii lądowej ma ona na celu poprawę cech gruntów, takich jak wytrzymałość mechaniczna, przepuszczalność, ściśliwość, trwałość, a także plastyczność. Pomimo, że najczęściej utożsamiamy stabilizowanie z poprawą fizyczną lub mechaniczną, to jednak często termin „stabilizacja” jest  używany w odniesieniu do chemicznej modyfikacji właściwości gleby przez dodanie substancji chemicznych.

Proces stabilizacji gruntu rozpoczynamy od dogłębnej analizy. Polega on na zrozumieniu właściwości materiału występujących w mieszaninie oraz osiągnięciu zamierzonego rezultatu po zmieszaniu. Następnie następuje ocena wpływu tego procesu na pobliskie konstrukcje i otaczające warunki. Uwzględniamy wówczas szereg czynników takich jak odpowiednie mieszanie i rozprowadzanie materiału, dobór odpowiedniego stabilizatora do zagęszczania, kontrolę grubości warstwy oraz inne istotne aspekty. Kolejność operacji w procesie stabilizacji wybieramy w sposób odpowiedni do warunków oraz rodzaju stabilizacji. W przypadku pracy z chemikaliami, konieczne jest dodatkowe ocenienie procesu utwardzania, warunków środowiskowych i klimatycznych.

Następnie dochodzi do stabilizacji gruntu, która polega na rozdrobnieniu istniejącego podłoża i dokładnym wymieszaniu go z spoiwem hydraulicznym przy optymalnej wilgotności. Ma to na celu osiągnięcie wymaganych parametrów wytrzymałościowych gruntu.

Stabilizacji gruntów jest powszechnie stosowaną procedurą przy budowie lotnisk, parkingów, składowisk śmieci, nasypów, dróg i fundamentów, zagospodarowaniu dróg wodnych, terenach rolniczych i górniczych. Rodzaj zastosowanej stabilizacji uzależnia się od lokalizacji. W zależności od warunków możemy stosować pojedynczą metodę lub ich kombinację.

 1. Stabilizacja mechaniczna. Jej celem jest uzyskanie zwartego, dobrze uziarnionego materiału poprzez wymieszanie i zagęszczenie dwóch lub więcej gruntów i/lub kruszyw.
 2. Stabilizacja chemiczna. Polega na zmianie właściwości gleby poprzez zmianę jej składu chemicznego za pomocą różnych dodatków. Możemy wykorzystać takie dodatki jak wapno, cement, popiół lotny, lub substancje chemiczne, takie jak polimery, żywice i enzymy.
 3. Stabilizacja biologiczna. Polega na nałożeniu szaty wegetatywnej w celu zapobiegania erozji wiatrowej, wodnej i glebowej. Korzenie utrzymują i agregują razem cząstki gleby, chociaż na początku mogą być stosowane inne metody stabilizacji, aby wspomóc wzrost nasion i sadzonek.

Materiały stosowane do stabilizacji gruntu różnią się w zależności od zastosowanej techniki oraz warunków środowiskowych i wymagań projektowych:

 • różne klasy gleb używane do wyrównania lub uzupełnienia terenu,
 • różne gatunki kruszyw – do poprawy właściwości mechanicznych,
 • sadzonki roślin korzystnie wpływające na stabilizację dzięki systemowi korzeniowemu,
 • posiew roślinny, który może poprawić strukturę gleby i zapobiegać erozji,
 • mieszanki hydromulczowe i hydrosiewne pochodzenia organicznego lub mineralnego,
 • geomateriały (geosiatki i geokoce) zapewniają dodatkowe wsparcie i wytrzymałość,
 • polimery syntetyczne i naturalne poprawiające właściwości mechanicznych i chemicznych,
 • żywice syntetyczne i emulsje używane jako wiążące materiały,
 • cement stosowany do utwardzania i stabilizacji gruntu,
 • wapno i popiół lotny stosowane do poprawy właściwości mechanicznych i chemicznych,
 • bitum do utwardzania i stabilizacji gruntu w przypadku budowy dróg i nawierzchni.

W niektórych obszarach ze względu na niekorzystne warunki budowlane wyróżniamy 6 głównych powodów, dla których niezbędna jest stabilizacja gruntu:

 1. Podniesienie jakości podłoża poprzez zastępowanie gruntów o słabej jakości kruszywami o korzystniejszych właściwościach inżynierskich.
 2. Zwiększenie wytrzymałości i nośności gruntu w celu zapewnienia solidnej podstawy dla budowanych konstrukcji.
 3. Poprawa właściwości gleby na miejscu, aby zminimalizować konieczność importowania droższych materiałów zewnętrznych.
 4. Kontrola zapylenia, aby utrzymać dobre warunki pracy i środowisko wokół budowy.
 5. Stosowanie hydroizolacji w celu konserwacji naturalnych lub sztucznych struktur przed wilgocią.
 6. Promowanie zrównoważonego wykorzystania geomateriałów odpadowych w budownictwie, co sprzyja ochronie środowiska.

Pierwsze cztery powody dotyczą głównie chemicznej, a także mechanicznej stabilizacji podłoża. Podczas gdy szósty powód odnosi się do stabilizacji biologicznej i mechanicznej. Współcześnie, dzięki lepszym badaniom oraz bardziej efektywnemu sprzętowi i materiałom, wybór najlepszej techniki stabilizacji ze względu na trzeci powód wymaga dokładnej analizy kosztów i korzyści.

Jakie są korzyści ze stabilizacji gruntu?

Wzmacnia słabą lub nieoptymalną glebę

Po pierwsze proces stabilizacji wzmacnia słabą lub nieoptymalną glebę, co jest kluczowe dla zapewnienia solidnej bazy pod budowle i infrastrukturę, oraz minimalizacji ryzyka osiadania, pęknięć czy deformacji.

Poprawa wytrzymałości gruntu

Po drugie stabilizacja poprawia jego wytrzymałość na obciążenia, zarówno na ściskanie, jak i ścinanie, oraz zmniejsza niestabilność objętości, potencjał pęcznienia i skurcz, co przekłada się na dłuższą trwałość i odporność budowli na działanie niekorzystnych warunków środowiskowych.

Optymalizacja właściwości gleby

Po trzecie proces ten pozwala na zmniejszenie wskaźnika plastyczności, przepuszczalności oraz ściśliwości, deformacji i osiadania gleby. To zaś w efekcie prowadzi do poprawy jej właściwości mechanicznych i hydrologicznych.

Kontrola erozji i osadów

Po czwarte poprzez stabilizację gruntów możliwe jest utrzymanie najbardziej produktywnej warstwy podłoża na miejscu, co z kolei przeciwdziała erozji gleby oraz redukuje osady.

Kontrola wodoodporności i osuszanie

Po piąte stabilizowanie gruntu zapewnia kontrolę nad pyleniem oraz zapewnia wodoodporność. Co z kolei jest istotne w utrzymaniu czystości i bezpieczeństwa na terenach budowlanych. Ponadto może mieć właściwości osuszające co pomaga w utrzymaniu stabilności i trwałości infrastruktury.

Zmniejsza wskaźnik plastyczności (PI)

Poza tym stabilizacja zmniejsza wskaźnik plastyczności (PI). To zaś oznacza, że ogranicza zdolność gleby do deformacji plastycznych pod wpływem obciążenia.

Zmniejsza przepuszczalność

Na koniec należy wspomnieć, że stabilizacja gruntu zmniejsza przepuszczalność. To oznacza, że ogranicza zdolność gleby do przepuszczania wody lub innych substancji przez swoją strukturę.

Podsumowując stabilizacja gruntu stanowi doskonałe rozwiązanie dla projektów budowlanych wymagających solidnej podbudowy lub ulepszenia podłoża gruntowego. Dzięki zastosowaniu tej technologii możemy uzyskać wymagane parametry wytrzymałościowe w sposób bardziej ekonomiczny. Dodatkowo jest to sposób bardziej efektywny niż tradycyjne metody.