Stabilizacja gruntu cementem pod budowę dróg

Stabilizacja gruntu cementem – skuteczne sposoby na utwardzenie podłoża

Stabilizacja gruntu cementem to proces, który umożliwia usztywnienie terenu zwiększenie jego nośności. Specjaliści stosują tę metodę w różnych dziedzinach, takich jak budownictwo drogowe, hydrotechnika czy budowa lotnisk. W poniższym artykule omówimy proces stabilizacji cementem, jego zastosowanie oraz korzyści, jakie niesie dla projektów budowlanych.

Jaki cement do stabilizacji gruntu?

Przede wszystkim jest to jeden z najskuteczniejszych sposobów poprawy właściwości gruntów i ich przygotowania do różnego rodzaju inwestycji budowlanych.

Cement do stabilizacji gruntu to specjalny rodzaj cementu stosowany w budownictwie drogowym i infrastrukturalnym, który pozwala na zwiększenie wytrzymałości gruntów.

Istnieją różne rodzaje cementów stosowanych do stabilizacji gruntu, ale najczęściej stosowane są cementy portlandzkie, które charakteryzują się wysoką wytrzymałością i odpornością na czynniki atmosferyczne.

 • cement portlandzki (CEM I)
 • cement portlandzki wieloskładnikowy (CEM II)
 • cement hutniczy (CEM III)
 • cement pucolanowy (CEM IV)
 • cement wieloskładnikowy (CEM V)

Wyniki stabilizacji cementem są najlepsze, gdy stosujemy ją do gruntów o wskaźniku piaskowym z przedziału 20 ≤ WP ≤ 50 oraz zawartości frakcji <0,075 mm do 15%, a także zawartości ziaren > 2 mm co najmniej 30%. Takie grunty charakteryzują się odpowiednią porowatością i kruszywami, co wpływa pozytywnie na proces stabilizacji.

Wybór odpowiedniego rodzaju cementu do stabilizacji gruntu zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj gruntu, warunki środowiskowe, wymagania projektowe i budżet. W celu uzyskania najlepszych wyników zaleca się skonsultowanie się z doświadczonym specjalistą w dziedzinie budownictwa drogowego lub infrastrukturalnego.

Przed przystąpieniem do procesu stabilizacji cementem, należy wykonać receptę technologiczną, którą stanowi szereg badań. Wykonuje się m.in. badania wytrzymałości na ściskanie i mrozoodporności próbek gruntu stabilizowanego.

Ile cementu na stabilizacje, czyli jakie proporcje w mieszance?

Stabilizacja cementem polega na dodaniu do gruntu odpowiedniej ilości cementu, wody oraz ewentualnie dodatkowych materiałów takich jak popiół lotny czy piasek. Orientacyjnie zawartość cementu w mieszance powinna wynosić od 2% do 10% w stosunku do masy gruntu suchego. Zaś zawartość cementu w mieszance na ulepszone podłoże to w zależności od kategorii ruchu 8% do 10%. Nie powinno się przekraczać tych wartości.

Następnie, mieszanka jest dokładnie mieszana, aby uzyskać jednorodną masę, a następnie poddana procesowi zagęszczania z użyciem stabilizatora gruntu. W zależności od rodzaju gruntu, stosowanej ilości cementu i innych dodatków, proces ten przeprowadza się na różnych etapach budowy, np. w trakcie wykonywania fundamentów lub podbudowy drogowej.

W przypadku stabilizacji na miejscu – zagęszczanie i obróbkę powierzchniową zakańczamy w ciągu 5 godzin od rozpoczęcia mieszania gruntu z cementem. Do rozprowadzenia spoiwa używamy rozsiewacz cementu. Natomiast mieszanki dowożone z wytwórni powinny być zagęszczane niezwłocznie po ułożeniu (i wyrównaniu).

Ważnymi czynnikami, które należy wziąć pod uwagę podczas stabilizacji cementem, są warunki atmosferyczne. Stabilizacji nie należy wykonywać, gdy podłoże jest zamarznięte, przy temperaturze poniżej 5°C oraz podczas opadów deszczu. Warunki atmosferyczne mogą negatywnie wpłynąć na proces stabilizacji oraz na jakość wytworzonej mieszanki.

Stabilizacja drogi cementem

Korzystne rozwiązania w budownictwie i drogownictwie

Zastosowanie stabilizacji cementem niesie ze sobą wiele korzyści dla projektów budowlanych. Po pierwsze, usztywnienie gruntu pozwala na zwiększenie jego nośności, co jest szczególnie istotne w przypadku budownictwa drogowego. Po drugie, dzięki stabilizacji cementem możliwe jest uniknięcie kosztownej wymiany gruntu. A to z kolei przekłada się na znaczące oszczędności finansowe. Po trzecie, stabilizacja cementem pozwala na uzyskanie pożądanych parametrów gruntów. Finalnie ma to znaczący wpływ na jakość i trwałość konstrukcji.

 • Poprawia urabialność gruntów podłoża i ich przydatność do wykorzystania w budownictwie
 • Zmniejsza plastyczność i potencjał zmiany objętości podczas kurczenia się/pęcznienia.
 • Zmniejsza podatność na wilgoć i migrację.
 • Zwiększa szybkość budowy na placach budowy ze względu na zmniejszony wpływ deszczu.
 • Zwiększa nośność.
 • Wspomaga osuszanie gleby.
 • Zapewnia znaczną poprawę platformy roboczej.
 • Wykorzystuje ziemię na miejscu zamiast kosztownego usuwania i wymiany.
 • Zapewnia trwałą modyfikację gleby (nie wymywa się).

Jeśli planujesz budowę drogi, autostrady, parkingów, placów manewrowych, obiektów przemysłowych lub magazynów, to warto rozważyć stabilizację gruntu.

Przydatne dokumenty

 • PN-S-96012: Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem