Podbudowa zasadnicza jednowarstwowa i dwuwarstwowa

Podbudowa zasadnicza w konstrukcji nawierzchni drogowej

Konstrukcja nawierzchni drogowej to kompleksowy proces, w którym jednym z kluczowych elementów jest podbudowa zasadnicza. To warstwa lub zestaw warstw, które odgrywają fundamentalną rolę w równomiernym rozkładaniu naprężeń od kół pojazdów. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej roli oraz różnym wariantom konstrukcji podbudowy zasadniczej.

Czym jest podbudowa zasadnicza?

Podbudowa zasadnicza może przyjąć jednowarstwową lub dwuwarstwową formę, zaś wybór zależy od specyfiki danego projektu i rodzaju ruchu na drodze. Jej główną funkcją jest rozkładanie naprężeń wywołanych obciążeniem od pojazdów, co też ma kluczowe znaczenie dla trwałości nawierzchni. Istnieją różne materiały, które mogą być wykorzystane do budowy podbudowy zasadniczej, a do najważniejszych z nich należą:

 • beton asfaltowy,
 • mieszanki niezwiązane,
 • mieszanki związane spoiwem hydraulicznym,
 • grunty stabilizowane spoiwem hydraulicznym,
 • mieszanki wykonane w technologii recyklingu na zimno, takie jak mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjne i mieszanki mineralne z asfaltem spienionym.

Każdy z tych materiałów ma swoje własne właściwości, które pozwalają dostosować konstrukcję podbudowy do konkretnych warunków i wymagań.

Podbudowa dwuwarstwowa

Przede wszystkim składa się z dwóch warstw materiałów o różnych właściwościach. Warstwę dolną wykonujemy zazwyczaj z materiału niedrogiego, który ma za zadanie przenosić obciążenia z nawierzchni na warstwę górną. Warstwę górną wykonujemy zaś wykonana z materiału droższego, który ma za zadanie zapewnić odpowiednią nośność i trwałość nawierzchni.

Wybór rodzaju podbudowy

Wybór rodzaju podbudowy przede wszystkim zależy od następujących czynników:

 • Kategorii ruchu – podbudowę musimy dostosować do przewidywanego natężenia ruchu drogowego.
 • Właściwości gruntu podłoża – podbudowa zasadnicza musi być dostosowana do właściwości gruntu rodzimego podłoża, aby zapewnić odpowiednią nośność nawierzchni.
 • Kosztów – wybór rodzaju podbudowy musi uwzględniać koszty materiałów, a także robót budowlanych.

Przykłady zastosowań podbudowy zasadniczej

Należy pamiętać, że zastosowanie podbudowy jednowarstwowej lub dwuwarstwowej jest ściśle związane z kategorią ruchu na danej drodze. Oto przykłady przypadków, w których stosuje się poszczególne warianty podbudowy:

Podbudowa Jednowarstwowa

 • Typ A1 (dla kategorii ruchu KR1-KR2),
 • Typ A2 (dla kategorii ruchu KR1-KR2),
 • Typ A3 (dla kategorii ruchu KR1-KR2),
 • Typ B (dla kategorii ruchu KR1-KR7),
 • Typ C (dla kategorii ruchu KR1-KR2),
 • Typ D (dla kategorii ruchu KR1-KR2),
 • Typ E (dla kategorii ruchu KR1-KR3).

W konstrukcjach jednowarstwowej podbudowy zasadniczej można znaleźć różne materiały, takie jak mieszanki niezwiązane, beton asfaltowy, mieszanki związane spoiwem hydraulicznym, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym oraz mieszanki wykonane w technologii recyklingu na zimno.

Podbudowa Dwuwarstwowa:

 • Typ A1 (dla kategorii ruchu KR3-KR7),
 • Typ A2 (dla kategorii ruchu KR3-KR7),
 • Typ C (dla kategorii ruchu KR3-KR7),
 • Typ E (dla kategorii ruchu KR4).

W konstrukcjach dwuwarstwowej podbudowy zasadniczej górną warstwę stanowi beton asfaltowy, zaś dolną warstwę tworzą mieszanki niezwiązane, mieszanki związane spoiwem hydraulicznym lub mieszanki wykonane w technologii recyklingu na zimno.

Podsumowanie

Podbudowa zasadnicza odgrywa kluczową rolę w konstrukcji nawierzchni drogowej, wpływając na jej trwałość i wytrzymałość. Wybór właściwego rodzaju podbudowy i odpowiednich materiałów jest kluczowy dla efektywnego funkcjonowania drogi przez długi czas. Odpowiednio zaprojektowana i wykonana podbudowa zasadnicza stanowi solidny fundament dla całej konstrukcji nawierzchni drogowej, pozwalając kierowcom na komfortową, a także bezpieczną jazdę.