Produkcja maszyn i urządzeń

PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

Produkcja maszyn i urządzeń dla budownictwa i drogownictwa. Nasze produkty to: stabilizator (frez, gruntofrez, frezarka gruntowa, recycler), rozsypywacz spoiw (rozsiewacz spoiw, siewnik), oraz przepych hydrauliczny (przecisk, przewiert, podwiert, kret).

Usługi Elektroenergetyka

ELEKTROENERGETYKA

Sieci i przyłącza elektroenergetyczne, instalacje, pomiary

Usługi sprzętowo-transportowe

USŁUGI SPRZĘTOWO – TRANSPORTOWE

Świadczymy usługi: stabilizacji gruntu, koparko – ładowarką, dźwigiem, zwyżką, usługi transportowe

Obróbka metali

OBRÓBKA METALI

Obróbka skrawaniem – Cięcie i gięcie blach

Jak bezpiecznie wykonać przecisk pod drogą?

Przeciski pod drogami to często wykonywane prace, które pozwalają na poprowadzenie nowych instalacji podziemnych, takich jak rury wodociągowe, kanalizacyjne lub gazowe. Wykonywanie przecisków pod drogami wymaga jednak ścisłego przestrzegania...

Więcej...

Wzmacnianie podłoża drogowego

W dzisiejszym dynamicznym środowisku inżynieryjnym, stabilizacja podłoża gruntowego i wzmacnianie podłoży drogowych stanowią kluczowe elementy budowy infrastruktury drogowej. Wzmacnianie podłoża drogowego to proces, który polega na zwiększeniu nośności, jak...

Więcej...

Jak utwardzić gruntu pod parking?

Stabilizacja pod parking to kluczowy aspekt zapewnienia trwałości i niezawodności nawierzchni parkingowej. Odpowiednio przygotowany grunt to fundament, na którym opiera się cała konstrukcja. W ostatnich latach coraz częściej stosuje...

Więcej...

Wysadzinowość gruntów

W budownictwie drogowym i infrastrukturalnym odpowiednia ocena warunków gruntowych jest kluczowa dla bezpieczeństwa oraz trwałości konstrukcji nawierzchni. Jednym z istotnych aspektów tej oceny jest wysadzinowość gruntu, która pomaga w...

Więcej...

Rekultywacja gleby w rolnictwie i leśnictwie

Rekultywacja gleby to proces przywracania wartości użytkowej glebom zniszczonym, niezależnie od tego, czy są to tereny przemysłowe, rolne, leśne, czy nieużytki porośnięte samosiejkami. W artykule tym przyjrzymy się różnym...

Więcej...

Recepta laboratoryjna w stabilizacji spoiwem

Recepta laboratoryjna, odgrywająca fundamentalną rolę w stabilizacji gruntu lub kruszywa przy użyciu spoiwa hydraulicznego. Stanowi kluczowy dokument definiujący ilość i rodzaj tego spoiwa potrzebnego do osiągnięcia odpowiednich parametrów technicznych...

Więcej...

Grunt rodzimy i podłoże ulepszone cementem

Podłoże gruntowe ulepszone cementem, nazywane również ulepszonym podłożem, jest istotnym elementem konstrukcji nawierzchni drogowych. Wykorzystywane jest w przypadkach, gdy grunt rodzimy lub nasypowy nie spełniają wymaganych kryteriów nośności i...

Więcej...

Stabilizacja na miejscu IN SITU

Stabilizacja podłoża na miejscu metodą IN SITU to proces, który pozwala na polepszenie parametrów wytrzymałościowych podłoża bez konieczności jego wywożenia i wymiany. Metoda ta, którą oferujemy jako usługę, opiera...

Więcej...