Spoiwa hydrauliczne do stabilizacji

Przecisk hydrauliczny pozwala na przejście pod przeszkodami, takimi jak drogi, chodniki, rzeki czy torowiska. Jest to szczególnie przydatne w przypadku instalacji infrastruktury, która musi przebiegać bezpośrednio pod istniejącymi strukturami....

Więcej...

Stabilizacja gruntu przy przebudowie drogi

Cieszymy się, że możemy poinformować Was o naszym udziale w inwestycji dotyczącej przebudowy drogi. Przebudowa odbywa się na osiedlu Korczaka w Przeworsku. Zostaliśmy wybrani na wykonawcę stabilizacji gruntu, podczas...

Więcej...